banner

Általános értelemben vett üzleti terv

Miben áll az üzleti terv?

 

Az üzleti terv írott dokumentum, amely a vállalat meglévő tevékenységeit írja le, tartalmazza a jövőbeli célok leírását, és azt, hogyan szükséges meghatározott időhorizontban megvalósítani.

 

Egy adott vállalkozó vagy vállalkozói csapat esetében, akik pályakezdők, az üzleti terv arra hivatott, hogy a vállalkozás vázát képezze, ez rendkívül szükséges adatokat és információkat tartalmaz a jövőbeli vállalkozást illetően, az efféle tervnek pedig kettős célja van: elsősorban a vállalkozót szolgálja, hiszen tanulmányozható a vállalkozás előmenetelének ellenőrzése érdekében, másodsorban, a jól megfogalmazott és bemutatott üzleti terv olyan eszköz, amellyel potenciális befektetőket szerezhetünk, amelyek nélkül egy összetett vállalkozás nem elégítheti ki a tőkéhez kapcsolódó szükségét.

 

Miért van szükségem üzleti tervre?

 

Lehet, hogy nem ez az első alkalom, amikor az üzleti terv (business plan) nevű dokumentumról olvasol, de egyetlen egyszer sem gondolkodtál el rajta, miért van szükség rá. Nagyon sok eszköz van, amely anélkül épül  be a mindennapi szókincsünkbe, hogy észrevennénk, vagy elgondolkodnánk jelentésükön és értelmükön, pedig semmit sem veszíthetünk, ha kérdéseket teszünk fel.

Mindenféle tudományos vagy pénzügyi magyarázatot megelőzően, ahhoz, hogy vállalkozásod sikeres legyen, tevékenységi ágazattól függetlenül, a piac rendkívül jó ismeretére van szükséged, ezt az ismeretet pedig semmi sem helyettesítheti.

Ha vállalatod finanszírozására van szükség, üzleti tervet kell összeállítanod, enélkül nem lesz hozzáférésed a gazdasági játszmákhoz. Ha nincs szükséged finanszírozásra, az üzleti terv kiválóan szolgál az előzőekben említett ismeretek megszerzéséhez. Az üzleti terv összeállítása ezen kívül nagyon jó módszer arra, hogy megfogalmazd és meghatározd az információgyűjtési folyamatot, amely arra a piacra vonatkozik, amelyen tevékenykedsz.

 

Az üzleti terv részei

 

Az üzleti terv általában tartalmaz egy olyan részt, amely nagyrészt szövegalapú, ennek neve narratív terv, és egy olyan részt, amely számokra és számításokra alapszik, ezt pénzügyi tervezetnek is nevezzük.  Ha a pénzügyi terv nem működik, a két rész egyike nem ment át a teszten, nem adott meggyőző választ az alapkérdésre. A narratív rész esetében a legfontosabb kérdés az, hogy szövegünknek, amelyben azt részletezzük, hogy működik vállalkozásunk, van értelme vagy nincs. A pénzügyi tervezetnek igenlő választ kell adnia a kérdésre: kijön a végzett számítás?

 

Milyen hosszúnak kell lenni az üzleti tervemnek?

 

Bár egyes tervek többtíz oldal hosszúak, egy jó üzleti terv nem a hosszúságáról ismerszik meg. Ha a vállalkozáshoz kapcsolódó aspektusok tömören és célszerűen vannak megfogalmazva, elégséges néhány oldal a fontos információknak a különböző célcsoportoknak történő ismertetésére: alkalmazottak, adott vállalat igazgatótanácsa, potenciális befektetők vagy partnerek stb.

Az üzleti terv legfontosabb célja a terv összeállítóinak a gondolkodásmódjának megvilágítása, ez pedig nem függ a vállalat méretétől, másképpen mondva nem számít, hogy több száz alkalmazottal rendelkező multinacionális vállalathoz, vagy egy kezdő vállalkozóhoz tartozik. Az üzleti terv világossá teszi, hogy milyen irányultságú a vállalat, milyen eszközökkel és mikor valósítja meg a kitűzött célt.

 

Melyek azok a témák, amelyekkel az üzleti terv foglalkozik?

A jól megírt üzleti terv a következő témákra hivatkozik:

-        stratégia jelentése ”MIT fogunk csinálni”

-        szervezés – jelentése ”HOGYAN járunk el”

-        innováció – jelentése ”JOBBAK leszünk, mint a versenytársaink, mert KÜLÖNBÖZNI fogunk”

 

Milyen időhorizonttal rendelkezik a terv?

Az üzleti terv kidolgozása során felmerülő probléma egyike az időhorizont. A tervnek részleteznie kell, hol tart jelenleg a vállalkozás a kitűzött célhoz képest, és azt, hogy mennyi időn belül szeretnénk elérni azt. Egy többtíz éves vállalat, ahol több száz alkalmazott dolgozik, rendelkezhet akár öt vagy hét éves tervvel is, de az olyan vállalkozó számára, aki most indítja útnak vállalkozását, könnyebben kigondolható és hitelesebb előadást biztosít egy két vagy három éves terv.

Nagyon fontos azonban, függetlenül attól, hogy egy, két vagy három évről van szó, hogy ez az időben való korlátozás, gondolkodásod kontextusát és a vállalkozásodra vonatkozó döntéshozásokat határozza meg.

 

Üzleti terved szerkezete

Bármilyen nagy mennyiségű könyvészet és online forrás áll rendelkezésre az üzleti terv témájában, és bárki is mondja azt, hogy ismeri a terv tökéletes szerkezetének mintáját, nem véletlen, hogy nincs olyan standard forma, amelyet megvásárolhatsz egy könyvesboltban, vagy letölthetsz az internetről. Mindegyik üzleti terv különböző, a részek tartalmában, hosszúságában és bemutatásában változnak, a vállalkozás tevékenységétől, a vállalkozó gondolkodásmódjától függően stb. Létezik azonban olyan szerkezet, amelyet meglehetősen gyakran használnak az üzleti terv összeállítása során. Ebben az ágazatban segítséget nyújt a modul Az üzleti terv vázlata fejezetében található, letölthető anyag. Ahhoz, hogy biztosak legyünk benne, hogy a terv szerkezete könnyedén megérthető, kihagytuk azokat a részeket/fejezeteket, amelyek a nagyvállalatok számára szükségesek, a vázlat a kezdő vállalkozó szükségeire koncentrál.

Last modified: Wednesday, 10 July 2013, 2:37 PM